• Post Category:Ohlášky

4. srpna je 18. neděle v liturgickém mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za farnost.

Odkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

  • V úterý je svátek Proměnění Páně
  • ve čtvrtek je památka sv. Dominika, kněze;
  • v pátek je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy;
  • v sobotu je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Bohoslužby

  • v pondělí v 17:30, za rodinu Hrabovskou a Trojanovu;
  • ve středu v 18:00, za Ludmilu Jirsenskou, manžela a rodiče;
  • ve čtvrtek v 18:00, za Františka Brázdu, manželku a zemřelé příbuzné;
  • v pátek v 18:00, za zesnulého Karla Vošmeru a dvoje rodiče;
  • v sobotu v 8:00, za rodinu Kyšperskou.

Příští neděle 11. srpna je 19. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Annu a Jaroslava Obrovských, jejich rodiče a sourozence, syna Květoslava, jeho manželku Anežku, syna Pavla a živé rodiny.

Oznámení

  • V novém školním roce 2019/2020, tj. od začátku září, dojde k změně pořadu bohoslužeb ve farním kostele v Žebětíně: dětská mše svatá se přesouvá na středu na 16:30; dětský sboreček se bude konat v 16:00 na faře. Mše svatá v pondělí bude začínat v 18:00.

Napsat komentář