Ohlášky 6. května 2018

6. května je šestá neděle velikonoční. Tato mše svatá byla sloužena za Oldřišku Burovou, manžela, rodiče, sestru a živé rodiny.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně. Je to doporučený svátek.

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30, za Růženu Kozlovou, manžela a živé rodiny;
 • v úterý v 17:30 v Kohoutovicích;
 • ve středu v 18:30, za Františka Brázdu, manželku, syna a rodiče;
 • ve čtvrtek v 18:30, za Josefa Lízala, manželku, dva syny a Jaroslava Pospíšila, manželku a živé rodiny;
 • v pátek v 18:30, za manžele Kubíkovy, jejich rodiče a sourozence a za Annu a Marii Halvovy;
 • v sobotu v 15:30, Svatá Hora u Příbrami (pouť), za farnost.
 • Příští neděle 13. května je 7. velikonoční.
  Mše svatá v 9:00 bude sloužena za zemřelé Marii a Břetislava Rösslerovy, rodiny Vitulovu a Brázdovu, syna Jaroslava a Kristýnu Závodskou. 
  V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Májové pobožnosti se budeme modlit v Žebětíně denně přede mší sv., v neděli již v 17 hodin.
 • V pondělí 7. května z důvodu ředitelského volna odpadá výuka náboženství ve skupinách o. Jiřího. Mše sv. ve farním kostele nebude dětská. Příprava dětí na první svaté přijímání se příští týden koná pouze ve čtvrtek v Kohoutovicích.
 • Ve čtvrtek 10. května bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15 hodin sv. růženec. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.
 • Svatodušní novénu se začínáme modlit v pátek 11. května ve 20:30 v kapli v Kohoutovicích.
 • Odjezd na farní pouť na Svatou Horu tuto sobotu: ze Žebětína (před Žeb. dvorem) v 7:10.
 • Noc kostelů se letos koná v Žebětíně. Kdo jste ochotní pomoci, přijďte na organizační schůzku ve středu 9. května v 19:30 na faru. Biblická hodina se nekoná.
 • Manželské ohlášky: dne 19. 5. hodlají v kostele sv. Bartoloměje v Žebětíně uzavřít manželství slečna Barbora Palátová a pan Michal Bílek, oba z naší farnosti.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.