• Post Category:Ohlášky

6. října je 27. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za rodiče Křížovy, sourozence, syna a živé rodiny.

Odkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • v pondělí je památka Panny Marie Růžencové.

Bohoslužby

 • v pondělí v 18:00, za rodiče Gabrielovy a Brázdovy;
 • ve středu v 16:30 ,dětská‘, za Marii Stejskalovou, manžela, dceru a dvoje rodiče;
 • ve čtvrtek ve 14:00 (PŘEDBĚŽNĚ, sledujte parte), za zesnulou Amálii Motlíčkovou (pohřební mše sv.);
 • ve čtvrtek v 18:00, za Marii Audyovou, manžela, dceru, sourozence a rodiče;
 • v pátek v 18:00, za živé rodiny, zemřelé manžely Pavla a Jaroslava, za sestru Marii a rodiče;
 • v sobotu v 8:00, za Vladimíra Drdlíka a duše v očistci.

Příští neděle 13. října je 28. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost.

Oznámení

 • Nyní jste srdečně zváni do farní kavárny.
 • V mariánském měsíci říjnu jste všichni srdečně zváni k modlitbě růžence půl hodiny před každou mší sv. V pátky bude od 17:00 výstav Nejsvětější svátosti; v 17:25 svátostné požehnání a od 17:30 modlitba růžence. V neděli se růženec modlíme od 17:00.
 • V pondělí 7. října se po mši svaté poprvé na faře koná F-klub; další setkání se budou konat každé první pondělí v měsíci.
 • Příští týden se nekoná výuka náboženství ve skupinách otce Jiřího v Žebětíně a na ZŠ Pavlovská, výuka v ostatních skupinách se konat bude. Nebude také dětský sboreček před dětskou mší svatou v Žebětíně; dětská mše svatá bude v obvyklý čas 16:30.
 • Večer chval ve farním kostele v Žebětíně se bude konat ve čtvrtek 10. října.
 • Kdo by se chtěl zúčastnit kurzu výroby biblických postaviček 18. až 19. října a při této příležitosti si jednu biblickou postavičku vyrobit, ať se zapíše do seznamu na stolku s tiskem.
 • 11.-13. října se koná farní dobročinný bazar, výtěžkem bude diecézní charita Brno financovat spodní prádlo pro potřebné. Prosíme ty, kdo by byli ochotní pomoci při chystání a úklidu, aby se přihlásili Petře Doffkové.
 • V neděli 13. října bude v kapli Svaté rodiny pokřtěna Mariana Gricová.

Napsat komentář