• Post category:Ohlášky

Dnes je 6. září, 23. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za Františku Zaplatilovou, manžela Jana, dceru Marii, syna Jana a živé rodiny.

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
7. 9.
pondělí 23. týdne v mezidobív 18:00, za Vojtěcha a Ludmilu Skalníkovy, vnuka Karla, dvoje rodiče a živé rodiny
úterý
8. 9.
Svátek Narození Panny Mariev kapli v Kohoutovicích v 17:30, za živé a zemřelé členy rodiny Holíkovy
středa
9. 9.
středa 23. týdne v mezidobív 16:30 ‚dětská‘, za Anežku a Karla Otoupalíkovy, rodiče a za Milana Zdražila
čtvrtek
10. 9.
čtvrtek 23. týdne v mezidobív 18:00, za usmíření v rodině
pátek
11. 9.
pátek 23. týdne v mezidobív 18:00, za Ladislava Stejskala, manželku, pravnučku a dvoje rodiče
sobota
12. 9.
sobota 23. týdne v mezidobíve 12:00, poutní na Vranově u Brna (votivní k Panně Marii), za naší farnost

Příští neděle 13. září je 24. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena na poděkování za dar života, s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie.

Nyní po mši svaté jste zváni do farní kavárny. 

Na stolku s tiskem jsou k dispozici kalendáře na rok 2021, které vydala farnost Brno-Lesná. Cena je 70 ks/kus, vložte prosím do kasiček vzadu v kostele 

Příští neděli vykonáme sbírku na pomoc křesťanům ve Svaté zemi, tzv. Boží hrob, která se kvůli pandemii koronaviru nemohla konat o letošním Velkém pátku. 

Společenství mládeže se poprvé v novém školním roce sejde v úterý 8. září v Domku od 19h. Zváni jsou všichni od čtrnácti let.

Farní pouť: v sobotu 12. září začíná na Vranově mše sv. již ve 12:00. 

Zapisujte se prosím do autobusu (arch na stolku s tiskem), cena 70Kč/os, platba na místě. Odjezd v sobotu 12. září ve 10:30 od kostela v Žebětíně, 10:45 od hájenky v Kohoutovicích.

Ke společnému obědu (120Kč/os) se lze přihlásit už jen dnes v sakristii.
Nabídka: pěšky z Lelekovic přes Babí lom (asi 6km, kočárky spodní cestou): sraz na zastávce Lelekovice, náves v 8:30. Kontakt: jiri@doffek.cz.
Rychlá chůze/pomalý běh (případně koloběžka) od kohoutovické kaple až na Vranov (asi 22km): sraz v 8:00 u kaple. Zájemce prosíme o přihlášení předem. Kontakt: Petr Kaňovský, mail: petr@kanovsky.cz, tel: 732 280 773 mezi 16 a 22h.

Farní den: v neděli 13. září, od 14:30 požehnání, dále dle programu na nástěnce, občasníku, webu. Prosíme o pomoc při chystání od 13:30h a úklidu od 19h. Prosíme též o drobné občerstvení (bezlepkové viditelně označit). Děkujeme.

Výuka náboženství začíná v Žebětíně v týdnu od 21. záříPokud jste ještě nedodali přihlášku, neprodleně ji prosím odevzdejte. Skupina dětí ze 3.-5. třídy bude mít výuku na faře, otec Jiří si děti vyzvedne ve škole v obvyklý čas 13:30. 

O prodlouženém víkendu 25. – 28. září se koná brigáda na Karolince. Bližší informace a přihlášení u Lukáše Nečase (lukcas@seznam.cz) a Ondřeje Valeše (cmelda.vales@gmail.com).

Manželské ohlášky: dne 18. září hodlají ve farním kostele uzavřít manželství slečna Ivana Černá z naší farnosti a pan Michal Riziky.

Leave a Reply