Ohlášky 7. ledna 2018

7. ledna je svátek Křtu Páně. Tato mše svatá byla sloužena za farnost.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • Dnes končí doba vánoční. Příští týden je první v liturgickém mezidobí.

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30 ‚dětská‘, na jistý úmysl;
 • v úterý v 17:30 v Kohoutovicích;
 • ve středu v 18:00, za živou a zemřelou rodinu;
 • ve čtvrtek v 18:00, za Josefu Trčkovou k 1. výročí úmrtí, za jejího manžela a rodiče;
 • v pátek v 18:00, za zemřelého tatínka;
 • v sobotu v 8:00, za zemřelé z rodiny Černých a Ciglerových, za živé rodiny, za těžce nemocné a zemřelého Josefa Škvařila.
 • Příští neděle 14. ledna je 2. v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9:00 bude sloužena za Jaroslava Zemana, dvě manželky a syna Jiřího. 
  V 7:30 a v 16:00 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Srdečně Vás zveme na vánoční koncert chrámového sboru do farního kostela dnes v 17 hodin.
 • V úterý 9. ledna se v 18 hodin v Domku v Kohoutovicích koná schůzka všech, kdo se chtějí zapojit nebo alespoň informovat o průběhu kurzu alfa pro farnost.
 • Ve čtvrtek 11. ledna bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15 hodin sv. růženec. Svátost smíření tentokrát není, protože se koná příprava dětí na 1. sv. přijímání. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.
 • Vstupenky na farní ples, který se koná 27. ledna 2018, budou v prodeji 14. a 21. ledna po obou mších svatých. Kdo byste chtěli věnovat dar do Hry o ceny, můžete jej nezabalený donést do Domku sv. Rodiny po mších sv. 14. a 21. ledna nebo nejpozději v pátek 26. ledna od 18:00 do 19:00. Po dohodě s farářem je možné dar přinést také na faru. Prosíme, darujte takové věci, které byste sami chtěli dostat. Předem děkujeme.
 • Prosíme o pomoc při organizaci plesu; kdo byste byli ochotni, hlaste se u Petry Doffkové (tel.: 604 240 107, mail: petra.doffkova@kaplekohoutovice.cz). Dále prosíme o pomoc při balení darů v pátek 26. ledna od 18 hodin, s chystáním sálu v sobotu 27. ledna od 16 hodin, a s úklidem sálu v neděli 28. ledna od 10 hodin.
 • V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů bude v úterý 23. ledna 2018 sloužena v kapli ekumenická bohoslužba slova, kterou vede o. Jiří, promluvu přednese Daniela Kenningová z Českobratrské církve evangelické.
 • Tento týden začíná příprava dětí na 1. sv. přijímání: v úterý 9. ledna na faře ve 13:15, v Domku pak ve čtvrtek 11. ledna ve 14:30.
 • Otec Jiří se od 15. do 20. ledna účastní semináře modlitby za vnitřní uzdravení v Kostelním Vydří. Mše sv. se v celé farnosti nekonají, nebude se také konat výuka náboženství v jeho skupinách, příprava k 1. sv. přijímání a úřední hodiny. Pokud byste v tomto týdnu potřebovali domluvit zaopatření či pohřeb, je možné otci Jiřímu napsat SMS, v případě potřeby zavolá zpět.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.