Ohlášky 9. dubna 2017

9. dubna je Květná neděle, začíná Svatý týden. Tato mše svatá byla sloužena za farnost.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30 (dětská), na poděkování za 60 let společného života s prosbou o další pomoc;
 • v úterý v 17:30 v Kohoutovicích,
 • ve středu v 18:00, za živou a zemřelou rodinu a za mír a pokoj ve světě;
 • ve čtvrtek v 18:00 (mše na památku Večeře Páně), za zemřelé rodiče Čechmánkovy a celou živou a zemřelou rodinu;
 • v pátek v 18:00 velkopáteční bohoslužba s uctíváním kříže;
 • v sobotu ve 20:00 (Velikonoční vigilie), za nově pokřtěné.
 • příští neděle 16. dubna 2017 je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Jana a Růženu Linduškovy, zemřelou přízeň a živou rodinu.
  V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Rozpis všech velikonočních bohoslužeb je vyvěšen na venkovní nástěnce a najdete jej také ve farním občasníku. Bohoslužby ve středu Svatého týdne, na Zelený čtvrtek a na Velký pátek začnou v 18:00. Velikonoční vigilie začíná v sobotu ve 20:00.
 • Kdo by chtěl během svatého třídení číst během bohoslužeb čtení, zapište se po mši sv. v sakristii u o. Jiřího. Tamtéž se můžete zapsat i do tabulky adorace u Božího hrobu na Bílou sobotu-tabulka bude poté umístěna dozadu na stolek s tiskem.
 • Dnes se koná skautská křížová cesta: sraz u vchodu do lesa u Pisárecké 8 ve 15 hodin, cesta vhodná i pro kočárky. Konec kolem 17 hodiny v okolí Myslivny v dosahu MHD.
 • Příležitost k předvelikonoční svátosti smíření (mimo běžných časů přede mší sv.):
  Žebětín: neděle 9.4., farní kostel, začátek po Křížové cestě (15:00) ca do 18:00; celou dobu bude k dispozici P. Jiří a od ca. 16:30 nebo 17:00 také P. František Koutný z Troubska.
  Kohoutovice: úterý 11. 4., Domek sv. Rodiny, 17:00-18:00 P. Jan Pacner, 18:15 – 19:00 P. Jiří.
 • V pondělí 10. dubna se pojedeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova je v 17:05.
 • Bohoslužby Velikonočního tridua začínají ve farním kostele ve čtvrtek a pátek v 18:00, v sobotu ve 20:00. Podrobný popis je na venkovní nástěnce a na webu.
 • O Velikonoční vigilii přijmou křest naše katechumenky Lucie Dubovová a Veronika Schelleová. Spolu s nimi pak přijmou svátost biřmování a Eucharistie Lubomír Spurný a Jaroslava Šebestová. Prosíme o modlitbu. V neděli Zmrtvýchvstání Páně proběhne po mši svaté tradiční žehnání pokrmů.
 • Na pouť do Mariazell se můžete přihlašovat na arch v sakristii. Prosíme o zálohu 300Kč/os. Podrobné informace jsou na webu a jsou také uvedeny v novém čísle farního občasníku.
 • V sakristii je možné si objednat přání, brožurky a záložky od sester trapistek z kláštera Naší Paní nad Vltavou. Originály vzorků jsou k nahlédnutí rovněž v sakristii. Vzadu si také můžete vzít nové číslo farního občasníku.
 • Zpráva o hospodaření farnosti je na nástěnce u vchodu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.