Ohlášky 29. prosince 2019

Dnes je 29. prosince  – svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Tato mše svatá byla sloužena za Aloisii Habrovou, manžela, dva syny, dvoje rodiče, celou zesnulou přízeň a živé rodiny.

Ohlášky 22. prosince 2019

Dnes je 22. prosince  – 4. neděle adventní. Tato mše svatá byla sloužena za farnost.

DatumLiturgické oslavy v týdnuBohoslužby
pondělí
23. 12.
pondělí po 4. neděli adventnív 18:00, za vnitřní uzdravení a dary Ducha svatého do rodiny
úterý
24. 12.
úterý po 4. neděli adventní
vigilie Narození Páně
v 15:00 ‚dětská‘, za všechny děti v naší farnosti;
a ve 23:00, za Oldřicha Rückera, manželku Marii a živé rodiny
středa
25. 12.
slavnost Narození Páně,
Boží hod vánoční (zasv. svátek)
v 9:00, za Marii Kočí, manžela, Marii Beranovou, manžela, sourozence a živé rodiny
čtvrtek
26. 12.
svátek sv. Štěpána, prvomučedníkav 9:00, za muže a mládence naší farnosti
pátek
27. 12.
svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty v 18:00, za Rudolfa Kozla, manželku, dvoje rodiče a zemřelou přízeň
sobota
28. 12.
svátek sv. Dětí betlémských, mučedníkův 8:00, za Marii Valíkovou, manžela a živou rodinu

Příští neděli 29. prosince je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Aloisii Habrovou, manžela, dva syny, dvoje rodiče, celou zesnulou přízeň a živé rodiny.

V pondělí 23. prosince proběhne návštěva nemocných.

Pořad vánočních bohoslužeb a dalšího dění ve farnosti je na nástěnkách, v občasníku č.17, na webu a na www.krestanskevanoce.cz. Vzadu si můžete vzít brožurku Křesťanský advent a Vánoce, kde je rovněž adventní a vánoční program naší farnosti.

Příští neděle je titulární slavnost kaple v Kohoutovicích. Při všech mších svatých požehnám manželům.

24. a 25. prosince po všech mších svatých bude k dispozici Betlémské světlo. Prosíme, doneste si vlastní lucerny.

Ve středu o slavnosti Narození Páně:
– ve 12 hodin vysílá ČT požehnání papeže Františka Urbi et Orbi spojené s plnomocnými odpustky;
– od 15 hodin bude farní kostel otevřený k návštěvě betléma, v 17 hodin pak následuje Te Deum a svátostné požehnání.

Příležitost prohlédnout si betlém bude rovněž 26. prosince od 14 do 16 hodin.

V sobotu 28. prosince bude ve farním kostele pokřtěn Filip Havelka.

Vánoční koncerty ve farním kostele:
sobota 28. prosince v 17 hodin Trio od sv. Jakuba;
neděle 5. ledna v 18 hodin chrámový sbor Žebětín.

Vánoce 2019/20 v kostele sv. Bartoloměje

ÚT 24.12.15:00 vigilie Narození Páně, mše sv. pro děti,
předávání betlémského světla (BS)
23:00 půlnoční mše sv., zpívá chrámový sbor
ST 25.12.9:00 slavnost Narození Páně, zpívá chrámový sbor
ČT 26.12.9:00 svátek sv. Štěpána
PÁ – SO 27. – 28. 12.běžný pořad
NE 29.12.9:00 svátek Svaté rodiny, žehnání manželům
ÚT 31.12.17:00 poděkování za uplynulý rok
ST 1.1.9:00 slavnost Matky Boží Panny Marie
ČT – SO 2. – 4. 1.běžný pořad
NE 5.1.9:00 slavnost Zjevení Páně
PO – SO 6. – 11. 1. běžný pořad
NE 12.1.9:00 svátek Křtu Páně

Kostel otevřen k prohlídce betléma 25. a 26. 12. od 15 do 17 hodin a vždy půl hodiny před a po mších svatých.

Betlémské světlo bude k dispozici 24. a 25. 12. po všech mších sv. Kontakt: Filip Šalomon, tel.: 736 235 960, mail: filip.sali00@gmail.com.

Do Tříkrálové sbírky můžete přispět do kasičky před kostelem v neděli 5. 1. po mši svaté. Koledníci budou chodit po Žebětíně v sobotu 4. 1.

Vánoční koncerty duchovní hudby ve farním kostele v Žebětíně:
SO 28. 12. 17:00, účinkuje Trio od sv. Jakuba;
NE   5. 1.   18:00, účinkuje chrámový sbor Žebětín.

Vánoce 2019/20 v kapli Svaté rodiny

ÚT 24.12.16:00 vigilie Narození Páně, mše sv. pro děti
předávání betlémského světla (BS), zpívá Sbor mladých
21:30 půlnoční mše sv., zpívá sbor Kůrnice,
BS po mši sv.
ST 25.12.7:30 slavnost Narození Páně, po mši sv. BS
10:30 zpívá sbor Kůrnice, po mši BS, prohlídka betléma v kapli,
asi od 11:45 do 12:15 v Domku zpívání koled a prohlídka betléma z biblických postaviček
ČT 26.12.10:30, svátek sv. Štěpána, zpívá Sbor mladých
NE 29.12. 7:30, 10:30 svátek Svaté rodiny, titulární slavnost kaple
žehnání manželům
ÚT 31.12.16:00 mše sv. s poděkováním za uplynulý rok
ST 1.1.7:30, 10:30 slavnost Matky Boží Panny Marie
NE 5.1.7:30, 10:30 slavnost Zjevení Páně
ÚT 7.1.17:30 mše sv.
NE 12.1. 7:30, 10:30 svátek Křtu Páně

Půl hodiny před a po mších svatých je kaple otevřena k prohlídce betléma.

Betlémské světlo bude k dispozici 24. a 25. 12. po všech mších sv. v kapli.
Kontakt: Petr Halouzka, tel.: 603 965 069, mail: halouzka03@gmail.com.

Společné zpívání koled a prohlídka betlémské scény
25. 12. v Domku (Bašného 40) po druhé mši sv., tzn. asi od 11:45 do 12:15.
Prohlídka je možná také 26. 12. bezprostředně po mši sv.Do Tříkrálové sbírky můžete přispět do kasičky před kaplí v neděli 5. 1. po obou mších svatých. Koledníci budou chodit po Kohoutovicích od pondělí do čtvrtka 6. – 9.1.

Ohlášky 15. prosince 2019

Dnes je 15. prosince  – 3. neděle adventní. Tato mše svatá byla sloužena na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání. 

End of content

No more pages to load

Close Menu