Nošení roušek

V souvislosti s nařízením vlády je nutné od zítřka, 10. září 2020, nosit při všech bohoslužbách a dalších veřejných akcích uvnitř farních budov roušky, a to nezávisle na počtu shromážděných lidí. Totéž samozřejmě platí i pro sobotní poutní bohoslužbu na Vranově a pro všechny vnitřní prostory staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj).

Ohlášky 6. září 2020

  • Post category:Ohlášky

Dnes je 6. září, 23. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za Františku Zaplatilovou, manžela Jana, dceru Marii, syna Jana a živé rodiny.

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
7. 9.
pondělí 23. týdne v mezidobív 18:00, za Vojtěcha a Ludmilu Skalníkovy, vnuka Karla, dvoje rodiče a živé rodiny
úterý
8. 9.
Svátek Narození Panny Mariev kapli v Kohoutovicích v 17:30, za živé a zemřelé členy rodiny Holíkovy
středa
9. 9.
středa 23. týdne v mezidobív 16:30 ‚dětská‘, za Anežku a Karla Otoupalíkovy, rodiče a za Milana Zdražila
čtvrtek
10. 9.
čtvrtek 23. týdne v mezidobív 18:00, za usmíření v rodině
pátek
11. 9.
pátek 23. týdne v mezidobív 18:00, za Ladislava Stejskala, manželku, pravnučku a dvoje rodiče
sobota
12. 9.
sobota 23. týdne v mezidobíve 12:00, poutní na Vranově u Brna (votivní k Panně Marii), za naší farnost

Příští neděle 13. září je 24. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena na poděkování za dar života, s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie.

Nyní po mši svaté jste zváni do farní kavárny. 

Na stolku s tiskem jsou k dispozici kalendáře na rok 2021, které vydala farnost Brno-Lesná. Cena je 70 ks/kus, vložte prosím do kasiček vzadu v kostele 

Příští neděli vykonáme sbírku na pomoc křesťanům ve Svaté zemi, tzv. Boží hrob, která se kvůli pandemii koronaviru nemohla konat o letošním Velkém pátku. 

Společenství mládeže se poprvé v novém školním roce sejde v úterý 8. září v Domku od 19h. Zváni jsou všichni od čtrnácti let.

Farní pouť: v sobotu 12. září začíná na Vranově mše sv. již ve 12:00. 

Zapisujte se prosím do autobusu (arch na stolku s tiskem), cena 70Kč/os, platba na místě. Odjezd v sobotu 12. září ve 10:30 od kostela v Žebětíně, 10:45 od hájenky v Kohoutovicích.

Ke společnému obědu (120Kč/os) se lze přihlásit už jen dnes v sakristii.
Nabídka: pěšky z Lelekovic přes Babí lom (asi 6km, kočárky spodní cestou): sraz na zastávce Lelekovice, náves v 8:30. Kontakt: jiri@doffek.cz.
Rychlá chůze/pomalý běh (případně koloběžka) od kohoutovické kaple až na Vranov (asi 22km): sraz v 8:00 u kaple. Zájemce prosíme o přihlášení předem. Kontakt: Petr Kaňovský, mail: petr@kanovsky.cz, tel: 732 280 773 mezi 16 a 22h.

Farní den: v neděli 13. září, od 14:30 požehnání, dále dle programu na nástěnce, občasníku, webu. Prosíme o pomoc při chystání od 13:30h a úklidu od 19h. Prosíme též o drobné občerstvení (bezlepkové viditelně označit). Děkujeme.

Výuka náboženství začíná v Žebětíně v týdnu od 21. záříPokud jste ještě nedodali přihlášku, neprodleně ji prosím odevzdejte. Skupina dětí ze 3.-5. třídy bude mít výuku na faře, otec Jiří si děti vyzvedne ve škole v obvyklý čas 13:30. 

O prodlouženém víkendu 25. – 28. září se koná brigáda na Karolince. Bližší informace a přihlášení u Lukáše Nečase (lukcas@seznam.cz) a Ondřeje Valeše (cmelda.vales@gmail.com).

Manželské ohlášky: dne 18. září hodlají ve farním kostele uzavřít manželství slečna Ivana Černá z naší farnosti a pan Michal Riziky.

Ohlášky 23. srpna 2020

  • Post category:Ohlášky

Dnes je 23. srpna -21. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za Josefa Kozla, rodiče a sourozence.

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
24. 8.
slavnost sv. Bartoloměje, apoštola, patrona našeho farního kostelav 11:00, za zesnulou Marii Křížovou (pohřební mše svatá a rozloučení ke kremaci)a v 18:00, slavnostní mše svatá, za naši obec
úterý
25. 8.
slavnost 97. výročí posvěcení našeho farního kostelav 18:00, slavnostní mše svatá, za celé lidstvo a na jistý úmysl
středa
26. 8.
středa 21. týdne v mezidobímše svatá v naší farnosti není
čtvrtek
27. 8.
památka sv. Monikyv 18:00, na poděkování za dar života a za celou žijící a zemřelou rodinu
pátek
28. 8.
památka sv. Augustina, biskupa a učitele církvev 18:00, za + manžela Jaroslava Bartoňka a duše v očistci
sobota
29. 8.
památka umučení sv. Jana Křtitelev 8:00, za zemřelou Zdeňku Karešovou, manžela Svatopluka a za živou rodinu

Příští neděle 30. srpna je 22. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost.

O prodlouženém víkendu 25. – 28. září se koná brigáda na Karolince. Bližší informace a přihlášení u Lukáše Nečase (lukcas@seznam.cz) a Ondřeje Valeše (cmelda.vales@gmail.com).

V neděli 30. 8. budou při všech mších svatých požehnány školní aktovky a pomůcky. Další možnost nechat si je požehnat bude ve středu 2. 8. v Žebětíně při první dětské mši svaté v novém školním roce, která bude sloužena za děti, které jdou do školy, zvlášť za prvňáčky. 

Víkend týmu kurzu Alfa se koná 4.-6. září v Horní Bečvě. V naší farnosti je plánován další kurz Alfa od ledna 2021; zveme proto k účasti i ty z vás, kteří by chtěli při jeho organizaci jakkoli spolupracovat. Bližší informace do příští neděle 30. srpna u Petry Doffkové; kontakty na webu a nástěnce. 

Ohlášky‌ ‌16.‌ ‌srpna‌ ‌2020

  • Post category:Ohlášky

Dnes je 16. srpna -20. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za naši farnost.

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí 17. 8.pondělí 20. týdne v mezidobív 18:00, za Radku Crhovu a za živou rodinu
úterý    18. 8.úterý 20. týdne v mezidobí mše svatá v naší farnosti není
středa   19. 8.středa 20. týdne v mezidobív 16:30, za všechny drahé zemřelé, žijící rodiny a na jistý úmysl
čtvrtek 20. 8.památka sv. Bernarda, opata a učitele církve v 18:00, na jistý úmysl
pátek     21. 8.památka sv. Pia X, papežev 18:00, za Ludmilu Jirsenskou a manžela
sobota 22. 8.památka Panny Marie Královnyv 8:00, za Ladislava Černého, syna, bratra a rodiče

Příští neděle 23. srpna je 21. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Josefa Kozla, rodiče a sourozence.

V sobotu 22. 8. v 15:30 bude ve farním kostele slavnostní požehnání žebětínským hodům. Otec Jiří se rozhodl nepřesouvat titulární slavnost farního kostela na neděli, ale ponechat ji na pondělí 24. 8., kdy si svatého Bartoloměje apoštola připomínáme s celou církví. O den později, v úterý 25. 8., budeme ve farním kostele slavit slavnost 97. výročí jeho posvěcení. Obě slavnostní mše svaté budou v 18:00. Ve vlastní výroční den posvěcení kostela, 26.8., bude otec Jiří na pouti s našimi seniory; mše svatá ve farnosti se nekoná. Bližší informace budou v ohláškách příští neděle.

V sobotu 22. srpna budou v naší farnosti pokřtěny tyto děti: ve farním kostele Nina Filipová a v kapli sv. Rodiny Anežka Makešová a Iva Magdaléna Šašová.

Manželské ohlášky: dne 29. srpna hodlají ve farním kostele uzavřít manželství pan Jiří Březina a slečna Štěpánka Cvrkalová, oba z naší farnosti.

End of content

No more pages to load