Dovolená

Administrátor farnosti P. Jiří je od 10. do 29. 8. na dovolené.

V případě potřeby zaopatření svátostmi nebo pohřbu prosím kontaktujte:

10. – 17. 8.: Farnost Starý Lískovec:
P. Pavel Opatřil, mob. 731 402 624

18. – 29. 8.: Farnost Bystrc:
P. Pavel Svoboda, mob. 731 402 602,
P. Pavel Fatěna, mob. 605 592 420

Pokud byste po dobu nepřítomnosti otce Jiřího potřebovali něco vzkázat,
pište na farnost@farnostzebetin.cz,
v opravdu naléhavém případě volejte 734 271 856

Požehnaný zbytek prázdnin, P. Jiří Bůžek

Pozdrav farníkům

Jiří BůžekVážení a milí farníci,

od letošního prvního srpna jsem byl jmenován administrátorem římskokatolické farnosti Žebětín. Chtěl bych Vás všechny touto cestou pozdravit a sdělit Vám, že se velmi těším na setkání s Vámi a na všechno, co nám dobrý Pán dá v budoucnu společně prožít.

P. Jiří Bůžek slouží novokněžskou mši svatou
P. Jiří Bůžek slouží novokněžskou mši svatou

Možná bych na sebe mohl prozradit pár věcí: křesťanskou víru jsem objevil až v dospělosti a na kněze jsem byl vysvěcen ve svých skoro čtyřiceti; předtím jsem pracoval jako výzkumník v oboru molekulární genetiky, nejdéle na Biofyzikálním ústavu Akademie věd v Brně. Po vysvěcení jsem pět let sloužil jako farní vikář v brněnské farnosti svatého Tomáše. Moc rád bych, aby naše farnost byla opravdovým společenstvím, kde má každý své místo a kde panují vztahy lásky, dovnitř i navenek. Věřím, že je tomu tak už nyní a že tomu tak bude i dále, čím dál víc.

S požehnáním, + P. Mgr.Dr. Jiří Bůžek

Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje, Brno-Žebětín