Růženec Panny Marie

Sv. Jan Pavel II
Sv. Jan Pavel II

RŮŽENEC PANNY MARIE, který se vlivem inspirace Ducha Svatého postupně vyvinul ve druhém tisíciletí, je oblíbenou modlitbou mnoha světců, která byla doporučována učitelským úřadem. Ve své jednoduchosti a hloubce zůstává modlitbou s velkým významem, jejímž posláním je přinášet plody svatosti. Modlitba růžence, svou povahou mariánská, je nicméně modlitbou plynoucí ze srdce orientovaného ke Kristu. Křesťanský lid se tak vydává na cestu do školy Mariiny, v níž je přiveden ke kontemplaci krásy Kristovy tváře a zakoušení jeho lásky.

Pokračování textu Růženec Panny Marie

Žebětínský betlém

80. výročí žebětínského betléma

ZebetinskyBetlem5Betlém v žebětínském kostele sv. Bartoloměje byl pořízen v roce 1934 k vánočním svátkům. Zhotovila ho firma Prosecký z Brna za 3500 Kč. Sošky Svaté Rodiny o velikosti asi 20 cm jsou precizní prací řezbáře, mají velmi pěkné proporce. Ostatní figurky jsou sádrové a byly pořízeny v tehdejší chrámové službě. Skály jsou vyrobeny tehdy tradičním způsobem – plátno se natřelo klihem, polepilo papírem, zformovalo do tvaru skal, nechalo uschnout a namalovalo. Někteří pamětníci pamatují stavbu tohoto betléma i 65 roků. Žebětínský betlém bývá vystaven v boční kapli uprostřed kostela vpravo. Přístupný je během pravidelných bohoslužeb.
(převzato z letáčku o brněnských betlémech)

ZebetinskyBetlem1

Další fotografie žebětínského betléma naleznete ve fotogalerii.

Pokračování textu Žebětínský betlém

Narození Krista

PribehZrozeniProbuď se, člověče!
Pro tebe se Bůh stal člověkem.

Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých a Kristus tě osvítí.
Pro tebe, pravím, se Bůh stal člověkem.

Věčně bys byl mrtev, kdyby se nebyl narodil v čase.
Nikdy bys nebyl vysvobozen z hříšného těla, kdyby na sebe nebyl přijal tělo, jako mají hříšní lidé.
Byl bys věčným ubožákem, kdyby ti nebyl prokázal toto milosrdenství.

Slavme radostně příchod naší spásy a našeho vykoupení.

(sv. Augustin)


 

I kdyby se Kristus tisíckrát narodil a nenarodil se ve tvém srdci, je jeho narození marné.

(Angelius Silesius)


 

Nemohu se bát Boha, který se stal pro mne tak maličkým…miluji ho!…neboť On je jen láska a milosrdenství!

(slova na posledním obrázku sv. Terezie z L.)

Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje, Brno-Žebětín