Ohlášky 10. května

Otec Pavel je nemocný.

Po dobu nemoci pana faráře se v naléhavých případech obracejte na faru v Bystrci: 546 220 389, mobil 605 592 420.

Lze obrátit také na faru v Troubsku: 547 227 053, mobil 603 597 155

Záležitosti kolem svateb a křtů, potvrzení, výpisy z matrik a pod. bude možné vyřizovat až po uzdravení pana faráře.

Mše svaté v týdnu od 11. do 17. 5. budou slouženy P. Cajzlem takto:

  • Pondělí 11.5. mše sv. Žebětíně nebude
  • Úterý 12.5. mše sv. v 17:30 v Kohoutovicích
  • Středa 13.5. mše sv. v 18:30 v Žebětíně
  • Čtvrtek 14.5. mše sv. v 17:00 v Kohoutovicích, v 18:30 v Žebětíně
  • Pátek 15.5. mše sv. v 18:30 v Žebětíně
  • Sobota 16.5. mše sv. Žebětíně nebude
  • Neděle 17.5. mše sv. v 7:30 v Kohoutovicích, v 9:00 v Žebětíně – slouží P. Kaláb.

Druhá mše v 10:30 v Kohoutovicích nebude.

Sejdeme se na poutní mši sv. v Rajhradě v 15:15 (od 15:00 májová pobožnost), kterou bude sloužit P. Vojtěch Marek Malina, OSB. Bližší informace k pouti zde.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje, Brno-Žebětín