Ohlášky 28. června 2015

Sv. Irenej
Sv. Irenej

28. června 2015 je 13. neděle v mezidobí (sv. Irenej, biskup a mučedník).

Mše svatá za Josefu Beranovou a zemřelé z rodiny Beranovy.

Od 16:30 do 18:00 eucharistická adorace.

Ohlášky 21. června 2015

Povolání sv. Aloise Gonzagy
Povolání sv. Aloise Gonzagy

21. června 2015 je 12. neděle v mezidobí (sv. Alois Gonzaga)

Mše svatá za farníky, dobrodince a další úmysly.

Od 16:30 do 18:00 eucharistická adorace.

Ohlášky 14. června 2015

14. června 2015 je 11. neděle v mezidobí.

Mše svatá za Annu a Jaroslava Obrovských jejich rodiče a sourozence, syna Květoslava, manželku Anežku, syna Pavla a živé rodiny.

Od 16:30 do 18:00 eucharistická adorace.

Ohlášky 7. června 2015

7. června 2015 je 10. neděle v mezidobí – u nás slavnost I. sv. přijímání.

Mše svatá za prvokomunikanty, jejich rodiny, kmotry, farníky, dobrodince a akt. úmysly.

Odpoledne od 16:30 do 18:00 výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.

Ohlášky 31. května 2015

31. 5. 2015 je slavnost Nejsvětější Trojice.NejsvTrojice

Mše svatá za Jaroslava Obrovského, rodiče, sestru Marii a rodinu Brázdovu.

V 18:00 májová pobožnost.

Ohlášky 24. května 2015

Seslání Ducha Svatého
Seslání Ducha Svatého

24. května 2015 je slavnost Seslání Ducha Svatého – Hod Boží svatodušní.

Mše svatá za Marii a Břetislava Rösslerovy, rodiny Vitulovu a Brázdovu, syna Jaroslava a Kristýnu Závodskou.

V 18:00 májová pobožnost.

Ohlášky 17. května 2015

Mše svatá za Jana Zaplatila, manželku, dvoje rodiče, rodiče Kozlovy a jistý úmysl.

Odpoledne jarní pouť naší farnosti v opatském kostele sv. Petra a Pavla v Rajhradě. Odpoledne již v Žebětíně žádná pobožnost nebude.

Ohlášky 10. května

Otec Pavel je nemocný.

Po dobu nemoci pana faráře se v naléhavých případech obracejte na faru v Bystrci: 546 220 389, mobil 605 592 420.

Lze obrátit také na faru v Troubsku: 547 227 053, mobil 603 597 155

Záležitosti kolem svateb a křtů, potvrzení, výpisy z matrik a pod. bude možné vyřizovat až po uzdravení pana faráře.

Mše svaté v týdnu od 11. do 17. 5. budou slouženy P. Cajzlem takto:

  • Pondělí 11.5. mše sv. Žebětíně nebude
  • Úterý 12.5. mše sv. v 17:30 v Kohoutovicích
  • Středa 13.5. mše sv. v 18:30 v Žebětíně
  • Čtvrtek 14.5. mše sv. v 17:00 v Kohoutovicích, v 18:30 v Žebětíně
  • Pátek 15.5. mše sv. v 18:30 v Žebětíně
  • Sobota 16.5. mše sv. Žebětíně nebude
  • Neděle 17.5. mše sv. v 7:30 v Kohoutovicích, v 9:00 v Žebětíně – slouží P. Kaláb.

Druhá mše v 10:30 v Kohoutovicích nebude.

Sejdeme se na poutní mši sv. v Rajhradě v 15:15 (od 15:00 májová pobožnost), kterou bude sloužit P. Vojtěch Marek Malina, OSB. Bližší informace k pouti zde.

Ohlášky 3. května 2015

Sv. Filip
Sv. Filip

3. května 2015 je V. neděle velikonoční (sv. Filipa a Jakuba, apoštolů)

Mše svatá za Josefa Prokeše, sourozence, manželku, dvě dcery a živé rodiny.

Odpoledne od 16:30 do 18:00 eucharistická adorace.

V 18:00 májová pobožnost.

End of content

No more pages to load

Close Menu