Žebětínský betlém

80. výročí žebětínského betléma

ZebetinskyBetlem5Betlém v žebětínském kostele sv. Bartoloměje byl pořízen v roce 1934 k vánočním svátkům. Zhotovila ho firma Prosecký z Brna za 3500 Kč. Sošky Svaté Rodiny o velikosti asi 20 cm jsou precizní prací řezbáře, mají velmi pěkné proporce. Ostatní figurky jsou sádrové a byly pořízeny v tehdejší chrámové službě. Skály jsou vyrobeny tehdy tradičním způsobem – plátno se natřelo klihem, polepilo papírem, zformovalo do tvaru skal, nechalo uschnout a namalovalo. Někteří pamětníci pamatují stavbu tohoto betléma i 65 roků. Žebětínský betlém bývá vystaven v boční kapli uprostřed kostela vpravo. Přístupný je během pravidelných bohoslužeb.
(převzato z letáčku o brněnských betlémech)

ZebetinskyBetlem1

Další fotografie žebětínského betléma naleznete ve fotogalerii.

Pokračování textu Žebětínský betlém

Narození Krista

PribehZrozeniProbuď se, člověče!
Pro tebe se Bůh stal člověkem.

Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých a Kristus tě osvítí.
Pro tebe, pravím, se Bůh stal člověkem.

Věčně bys byl mrtev, kdyby se nebyl narodil v čase.
Nikdy bys nebyl vysvobozen z hříšného těla, kdyby na sebe nebyl přijal tělo, jako mají hříšní lidé.
Byl bys věčným ubožákem, kdyby ti nebyl prokázal toto milosrdenství.

Slavme radostně příchod naší spásy a našeho vykoupení.

(sv. Augustin)


 

I kdyby se Kristus tisíckrát narodil a nenarodil se ve tvém srdci, je jeho narození marné.

(Angelius Silesius)


 

Nemohu se bát Boha, který se stal pro mne tak maličkým…miluji ho!…neboť On je jen láska a milosrdenství!

(slova na posledním obrázku sv. Terezie z L.)

Publikování událostí

Co jsou události

Události dávají návštěvníkům webu přehled o chystaných akcích, plánovaných bohoslužbách, termínech setkání farních společenství a pod. Mohou být jednorázové nebo pravidelně se opakující.

Události se zobrazují v kalendáři událostí a v seznamu nejbližších událostí. Nepoužívejte je prosím pro psaní zpráv z již proběhlých akcí, k tomu slouží příspěvky.

Pokračování textu Publikování událostí

Publikování příspěvků

Co jsou příspěvky

Příspěvky jsou krátké i delší články a představují hlavní způsob, jak rozšiřovat obsah webu.

Příspěvky se zařadí do webu podle toho, jakou rubriku zvolíte při jejich zadávání. Obvykle se zobrazí seřazeny od nejnovějších po starší. Příklad: Budete-li například tvořit příspěvky o skautech, můžete se se správcem domluvit, aby vám vytvořil rubriku „skauti“ a všechny příspěvky z této rubriky nechal zobrazovat zvlášť např. v nabídce „Žebětínští skauti“, která bude zařazena pod hlavní nabídkou „Život ve farnosti“.

Pokračování textu Publikování příspěvků

Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje, Brno-Žebětín