Opři žebřík o nebe

FilmOpriRebrikONebeDokumentární film o slovenském faráři Marianu Kuffovi „Opři žebřík o nebe“ ve vašem kině – Univerzitní kino Scala, 6. února 2015, 14:00

Dobrý den,
chtěli bychom Vás upozornit pro okruh vašich věřících na možnost zhlédnutí dokumentárního filmu o slovenském faráři Marianu Kuffovi Opři žebřík o nebe v pátek 6. února 2015, 14:00 v Univerzitním kině Skala v Brně.

S pozdravem
Jana Ševčíková, režisérka
Galina Šustová, produkční

Pokračování textu Opři žebřík o nebe

Dekret o daru odpustků v Roce zasvěceného života

Rok_zasveceneho_zivotaOd 30. listopadu 2014 do 2. února 2016 probíhá v celé církvi Rok zasvěceného života, který vyhlásil papež František.

K této příležitosti lze získat plnomocné odpustky stanovené dekretem Apoštolského penitenciáře, jehož plné znění naleznete na stránkách Tiskového střediska České biskupské konference kliknutím na tento odkaz.

Pokračování textu Dekret o daru odpustků v Roce zasvěceného života

Růženec Panny Marie

Sv. Jan Pavel II
Sv. Jan Pavel II

RŮŽENEC PANNY MARIE, který se vlivem inspirace Ducha Svatého postupně vyvinul ve druhém tisíciletí, je oblíbenou modlitbou mnoha světců, která byla doporučována učitelským úřadem. Ve své jednoduchosti a hloubce zůstává modlitbou s velkým významem, jejímž posláním je přinášet plody svatosti. Modlitba růžence, svou povahou mariánská, je nicméně modlitbou plynoucí ze srdce orientovaného ke Kristu. Křesťanský lid se tak vydává na cestu do školy Mariiny, v níž je přiveden ke kontemplaci krásy Kristovy tváře a zakoušení jeho lásky.

Pokračování textu Růženec Panny Marie

Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje, Brno-Žebětín