Svatý rok milosrdenství

Svatý rok milosrdenstvíSvatý rok milosrdenství vyjadřuje přání papeže Františka, abychom se setkali s Božím milosrdenstvím, posílili svoji víru a vydávali o tom svědectví.

Ke Svatému roku milosrdenství již bylo napsáno mnoho a proto na tomto místě pouze pár praktických informací k možnosti získání odpustků a odkazy na dokumenty a další informace.

Probíhá od slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, do slavnosti Ježíše Krista Krále (8. prosince 2015 – 20. listopadu 2016).

Informační zdroje

Podmínky pro získání odpustků

Odpustky lze získat pro sebe nebo pro duše zemřelých.

  • svátostí smíření
  • slavení eucharistie
  • modlitba na úmysl Svatého otce
  • pomodlit se Vyznání víry na daném místě
  • pouť k bráně milosrdenství
  • rozjímání na téma milosrdenství

Blíže k těmto podmínkám viz výše uvedený list papeže Františka, kde mimo jiného uvádí také možnosti pro získání odpustků pro nemocné a vězně.

První tři výše uvedené podmínky lze vykonat řadu dní před tím či po tom, kdy je vykonán předepsaný odpustkový úkon (kterým je v tomto případě pouť k bráně milosrdenství), nicméně je vhodné, aby svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce byly vykonány v tentýž den jako odpustkový úkon.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.